PAKIET I
PODSTAWY
PAKIET II
STANDARDOWY
PAKIET III
SILVET
PAKIET IV
GOLD
Adres do rejestracji i korespondencyjny firmy Tak Tak Tak Tak
Odbiór korespondencji zwykłej Tak Tak Tak Tak
Odbiór korespondencji poleconej Nie Tak Tak Tak
Powiadomienie o otrzymanych przesyłkach drogą mailową Nie Tak Tak Tak
Skanowanie korespondencji i wysyłanie na wskazany adres email Nie Nie Tak Tak
Maksymalna liczba skanowanych stron w miesiącu Nie Nie do 100 str
pow. 1 zł/str
do 150 str
pow. 1 zł/str
Wysyłanie korespondencji na wskazany adres w formie przesyłki zbiorczej (raz w miesiącu) Nie Nie Nie Tak
Umowa na 24 m-ce (płatne z góry) 40 zł/mc 50 zł/mc 70 zł/mc 90 zł/mc
Umowa na 12 m-cy (płatne z góry) 50 zł/mc 60 zł/mc 80 zł/mc 100 zł/mc
Umowa na 6 m-cy (płatne z góry) 60 zł/mc 70 zł/mc 90 zł/mc 110 zł/mc

Istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony. Głównym warunkiem podpisania takiej umowy jest uregulowany status prawny firmy i brak odnotowanych zaległości płatniczych lub wpłacenie kaucji w wysokości sześciomiesięcznej stawki abonamentowej według zamawianego pakietu. Przy umowie na czas nieokreślony obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.
opłata za 1 m-c 110 zł,
opłata za 3 m-ce z góry 100 zł/mc

OPŁATY DODATKOWE