PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – zakres podstawowy

PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – usługi dodatkowe

PROWADZENIE RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO – zakres podstawowy

PROWADZENIE RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO – usługi dodatkowe