OBSŁUGA KADROWA – zakres podstawowy

OBSŁUGA PŁACOWA ORAZ ZUS – zakres podstawowy

KADRY, PŁACE, ZUS – usługi dodatkowe